Érdska sýkorka

 

Érdska sýkorka  2017

V organizovaní Obchodnej a priemyselnej komory Peštianskeho kraja a krajského mesta Érd sa uskutoční

 „IV. ÉRDSKA SÝKORKA” – jarná výstava a trh

21-22-23. apríla 2017

Érd Aréna (2030 Érd, Velencei út 39-41.)

Dátum zaslania prihlášky: 05. marca 2017 

Doba otvorenia:

 • 21. apríla (piatok):   od 12.00 - 20.00 hod.
 • 22. apríla (sobota):  od 10.00 - 18.00 hod.
 • 23. apríla  (nedeľa): od 10.00 - 18.00 hod.

Podmienky predaja a výstaviska:

 • Umiestnenie: v areáli budovy v stánkoch a v exteriéri budovy na voľnom priestranstve
 • Stánky s plochou 4 m2: plocha s rozmermi 2x2 m, so zadnou stenou vysokou 2,5 m, bočnými stenami vysokými 1 m a plošným označením
 • Stánky s plochou 8 m2 na prenájom: plocha s rozmermi 4x2 m, so zadnou stenou vysokou 2,5 m, bočnými stenami vysokými 1 m a plošným značením, vybavený elektrickou prípojkou, poplatok prenájmu na 3 dni je 100 000,- HUF
 • Plocha v exteriéri budovy, vymeraná plocha po dohode s vystavovateľmi, bez poplatku: na vyznačenej ploche sa postaví a zariadi stánok pri bufetovom rade
 • Výstavná plocha za poplatok, po dohode s organizátorom sa vyznačí plocha na postavenie bufetu alebo voľný predaj potravín a nápojov
 • Elektrická prípojka: nutné označiť na registračnom liste, spolu na 3 dni je brutto poplatok 6.000 HUF, je zabezpečená pre tých vystavovateľov, ktorí okrem centrálneho osvetlenia potrebujú pokryť aj iné zdroje elektrickej spotreby.
 • Prenájom reklamnej plochy: na ploche výstavy je možné prenajať si plochu na reklamu. V závislosti od veľkosti a miesta je poplatok stanovený v rozmedzi od 25.000 do 50.000 HUF. Svoju žiadosť na reklamnú plochu zaznačte na registračnom liste.
 • Zariadenie stánkov: vystavovatelia si stánok zariaďujú samostatne

Upozorňujeme predajcov potravín a nápojov, že bezplatné použitie výstavných stánkov je zabezpečené pre tých vystavovateľov, ktorí sú samovýrobcami vlastných produktov. Pre predajcov bufetového radu vieme stánky alebo výstavnú plochu zabezpečiť za poplatok. Poplatok za prenájom stánku sa po dohode s organizátormi stanoví osobitne.

 

Hore uvedené požiadavky (elektrina, prenájom väčšej plochy, plocha v exteriéri, atď.) je nutné zaznačiť na registračnom liste!

Popri výstavných stánkoch:

 • pre kultúrny program, prehliadky a žrebovanie výherných losov je pripravené pódium,
 • po slávnostnom otvorení sa uskutoční módna prehliadka,
 • pre inštitúcie, organizácie zabezpečíme stánky,
 • uskutočnia sa odborné fóra,
 • plánujeme uskutočnenie kaderníckej súťaže,
 • prehliadky remesiel, športové prehliadky, pestrý program v exteriéri,
 • dvojdňová medzinárodná petanque súťaž, ktorá je otvorená i pre návštevníkov 
 • po šiestykrát, v rámci slávnostného rámca sa uskutoční odovzdanie ceny „Korrekt Partner”, na ktorý sa podnikatelia môžu prihlásiť do konca marca

Kontaktný zoznam vystavovateľov:

Zoznam zabezpečuje popri inzerovaní podnikateľov, produktov a činnosti aj udržiavanie kontaktov medzi podnikateľmi. Na kontaktom zozname figurujú údaje, ktoré uvediete na registračnom liste.

 • pomenovanie podnikania,
 • meno účastníka/ vystavovateľa,
 • adresa webovej stránky,
 • tel.číslo,
 • e-mailová adresa,
 • opis činnosti.

Prosíme, aby Ste a registračnom liste označili, že chcete byť uvedený na kontaktnom zozname a v rubrike „opis činnosti” dbajte na široký opis činností.

Príchod, zariadenie, odchod, žrebovanie výherných losov:

 •  21. apríla (piatok) vystavovatelia v čase od  8.00 do 12.00 hodiny môžu zariadiť svoje stánky. O  12.00 hodine nasleduje  „tiché otvorenie” pre návštevníkov, slávnostné otvorenie bude o 17.00 hodine, po ktorom nasleduje o 18.00 hodine módna prehliadka. Výstava sa končí o  20.00 hodine.
 • 22. apríla  (sobota) je výstava  otvorená od 10.00 do 18.00 hodiny. Vystavovatelia prichádzajú od 9.00 hodiny.
 • 17.apríla  (nedeľa) je výstava otvorená od 10.00 hodiny do  18.00 hodiny. Vystavovatelia prichádzajú od 9.00 hodiny. 

 

Vystavovateľom dávame do pozornosti, že stánky a ich zariadenie alebo tovar nie je možné demontovať predčasne alebo  pred oficiálnym uzavretím výstavy! Povinnou podmienkou účasti ako vystavovateľ, že celé tri dni počas celej otváracej doby sú prítomní ako poskytovatelia služieb a produktov! Stánky, ich zariadenie a tovar je možné demontovať v nedeľu po uzatvorení výstavy, od 18.00 hodiny. 

Kvôli skúsenostiam, ktoré sme nadobudli v predošlých rokoch sme registračný list rozšírili o prehlásenie.

V záujme zvýšenia návštevnosti sa každý rok uskutočňuje žrebovanie výherných losov a tomboly. Každý návštevník dostane bezplatný výherný los, ktorý zbierame do krabice v exteriéry výstavy. Z odovzdaných losov dvakrát denne losujeme výhercov, ktorí dostanú darčekové balíky ponúknuté vystavovateľmi. Žrebovanie tomboly sa uskutoční v sobotu pred záverečnou hodinou. Darčekové balíky sú vystavovateľov výbornou možnosťou reklamy, preto je výbornou myšlienkou umiestniť v balíkoch propagačný materiál alebo krátke predstavenie firmy. Ak chcete do žrebovania ponúknuť darčekový balík, prosíme označte túto skutočnosť na registračnom liste.  

Čo musíte vedieť o registrácii:

Po prečítaní všeobecných informácií vyplňte registračný list, dbajte na to, aby boli vyplnené všetky povinné políčka. Registračný list nám pošlite elektronicky. 

Upozorňujeme, že registrácia sa stáva oficiálnou po obdržaní podpísaného registračného listu!

Po uplynutí dátumu zaslania registračného listu sa kontaktujeme s každým registrovaným vystavovateľom na mailovej adrese alebo telefónnom čísle, aby sme Vás informovali o výsledku.

Dôležitá informácia: podmienkou úspešného registrovania v prípade, že ste registrovaným členom našej komory, aby ste nemali žiadnu pozdĺžnosť! Doporučuje sa pred podaním registračného listu preveriť si či máte všetky členské poplatky uhradené!

Čo musíte ešte podniknúť? Vyplniť registračný list, poslať, vytlačiť, podpísať, podpísaný poslať v pdf. formáte a potom sa už len chystať svojím produktom, výrobkom  na výstavu, ktorú aj propagujte a pozývajte na ňu i návštevníkov.

Nezabúdajte: Vaši návštevníci môžu byť návštevníkmi i pre vašich partnerských vystavovateľov, ako aj návštevníci Vašich partnerov môžu byť vašimi klientmi!

S otázkami o výstave sa môžete obrátiť na hlavného organizátora výstavy  dr. Kupcsokné Polyák Ágnes, na mailovej adrese polyak.agi@pmkik.hu, alebo na organizátorov na mailovej adrese erdinyitnikek@pmkik.hu .

Registračný list je v maďarskom jazyku.

S vyplnením a porozumením registračného listu Vám radi pomôžeme, našu maďarsko-slovenskú obchodnú asistentku môžete hľadať na mailovej adrese: mszutk@pmkik.hu alebo telefonicky na tel.čísle: +36-23-517-997.

Vybavuje: Mgr. Murová Erika Réka

Srdečne Vás očakávame!                                                                                                                                                               Registračný list v maďarskom jazyku

Jelentkezést lezártuk!